Inceperea proiectului cu titlul: “Modernizare cabinet de stomatologie”

Postat in 23/09/11

3 mai 2011

SC MAD – DENT SRL, având sediul social în Tg – Jiu, Str. 11 IUNIE 1848, BL.102, SC.5, AP 48, Jud. Gorj, J18 / 752/ 1993, CUI 4243304, reprezentata legal de Dna. VOINEA Madalina, implementează începând cu data de 18 Aprilie 2011, proiectul “Modernizare cabinet de stomatologie”, cod SMIS 21447, proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Adresa la care se va implementa proiectul este: Târgu Jiu, Str. 11 IUNIE 1848, BL.102, SC.5, AP 48.

Valoarea totală a proiectului este de 452.178,40 lei lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă aprobata si finanţata din FEDR si bugetul naţional, este de 356.660,00 lei.

Obiectivul specific al proiectului vizează: „Creşterea calităţii actului medical si a competentei cabinetului, pe principiile dezvoltării durabile şi reducerii decalajelor faţă de serviciile medicale oferite la nivelul Uniunii Europene”.

Detalii suplimentare se pot obţine de la: office]@]atlabs[.]ro
Nume persoana contact: Mitruţ STANOIU
Funcţie: responsabil informare şi publicitate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Vizualizarea documentului  in format .pdf (conform M.I.V.)