Cerere de oferta

Postat in 23/09/11

S.C. MAD-DENT SRL Tg. Jiu, Str. 11 IUNIE 1848, BL.102, SC.5, AP 48, Jud. Gorj, România, implementează începând cu data de 18 Aprilie 2011, proiectul “Modernizare cabinet de stomatologie”, cod SMIS 21447, proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

S.C. MAD-DENT SRL Tg. Jiu anunta pe aceasta cale faptul ca, in cadrul acestui proiect se intentioneaza achizitia de ECHIPAMENTE SI APARATE DE STOMATOLOGIE, prin procedura de CERERE DE OFERTE, a urmatoarelor bunuri:

CPV

Echipamentul / serviciul Buc.
33192410-9 Scaun stomatologic 2
42123400-1 Compresoare de aer 1
33100000-1 Echipament medical – Fizio-dispenser 1
31515000-9 Lămpa cu ultraviolete (foto polimerizabila) 2
51410000-9 Servicii de instalare echipamente medicale 3

  • In conformitate cu bugetul aprobat al proiectului sus-menţionat, Valoarea estimata(fara TVA) pentru achiziţia si instalarea celor 6 echipamente prevăzute in proiect, va fi de: 324.660,00 lei
  • Punctul de lucru la care se va implementa proiectul este situat in Târgu Jiu, Str. 11 IUNIE 1848, BL.102, SC.5, AP 46, Jud. Gorj, România
  • Documentaţia de atribuire(DA) se poate obţine gratuit în intervalul 14. 06. 2011 – 27. 06. 2011, ora 12,00 in urma unei solicitări scrise, transmise pe fax la Nr.: 0353–810522, solicitare prin care se va specifica si adresa de e-mail a solicitantului.
  • Termenul de depunere a ofertelor este 04. 07. 2011, orele 12,00, la adresa indicata in cadrul D.A.

____________________

Detalii suplimentare se pot obţine la FAX:  0353–810522 sau e-mail: mariannicu@yahoo.com
Nume persoana contact: Ing. Marian NICU Funcţie: MANAGER PROIECT

Vizualizarea documentului  in format .pdf (conform M.I.V.)